воспитание

 • 51воспитание — auklėjimas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Materialinių, dvasinių, organizacinių sąlygų, būtinų žmogaus raidai, socialinis kūrimas. atitikmenys: angl. education vok. Erziehung, f rus. воспитание …

  Sporto terminų žodynas

 • 52воспитание — auklėjimas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Nuoseklus ir tikslingas poveikis asmenybės dvasinei ir fizinei brandai, turint tikslą parengti žmogų gamybinei, kultūrinei, visuomeninei veiklai, gyvenimui. atitikmenys: angl.… …

  Sporto terminų žodynas

 • 53воспитание — auklėjimas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Pedagoginis vyksmas žmogaus asmenybei ugdyti. atitikmenys: angl. education vok. Erziehung, f rus. воспитание …

  Sporto terminų žodynas

 • 54воспитание — auklėjimas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Sąmoningas ir sistemingas vyresniųjų poveikis bręstančiam vaikui, turint tikslą darniai ugdyti jo prigimties galias – fizines, intelektines, dorovines, dvasines. atitikmenys: angl.… …

  Sporto terminų žodynas

 • 55воспитание — auklėjimas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Vyksmas, kuriuo bręsta asmenybė, ugdomi jos santykiai su aplinka, darbu, savimi; auklėjimas skatina kuriamąjį tapti kūrėju. atitikmenys: angl. education vok. Erziehung, f rus.… …

  Sporto terminų žodynas

 • 56воспитание — ugdymas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Bendriausioji pedagoginė kategorija – asmenybę kuriantis žmonių bendravimas sąveikaujant su aplinka. atitikmenys: angl. education in broad sense vok. Erziehung im breiten Sinne, f rus.… …

  Sporto terminų žodynas

 • 57воспитание — ugdymas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Planingas kito asmens veikimas siekiant išugdyti tokias savybes, kurių jis dar neturi arba turi tik jų užuomazgą (pvz., tėvynės meilės ugdymas, jėgos ugdymas). Pagrindiniai vienas nuo… …

  Sporto terminų žodynas

 • 58воспитание — ugdymas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Tikslinga ugdytojo ir ugdytinio sąveika, brandinanti žmogaus biofizinę sandarą, psichiką, santykius, kultūrą ir dvasią. atitikmenys: angl. education in broad sense vok. Erziehung im… …

  Sporto terminų žodynas

 • 59воспитание — ugdymas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Tikslingas bendravimas, santykiavimas, sąveikavimas, poveikio darymas, dalyvavimas situacijų kaitoje dvasinės ir materialinės kultūros pagrindu. atitikmenys: angl. education in broad… …

  Sporto terminų žodynas

 • 60Воспитание Каина (фильм) — Воспитание Каина Raising Cain Жанр триллер детектив Режиссёр …

  Википедия